Vivekanand College, Kolhapur

 

 

Special issue

 

Feb | 2021

 

 


Sr. no Name    Title of the Paper Page. no  
  Admin Index File  
1. Mr. Abdul Aziz U. Rajput
(Deccan Studies & Historical Research), Bijapur Sayed Shahid Ameen
Jamia Azhar University of Cairo, Egypt
The Tombs of Trio-Literati Sufis of Bijapur 1-5
2 Allabaksh Laal Patel
Gulbarga University, Kalaburgi Dr. Indumati P. Patil
Govt. College Kalaburgi (Gulbarga)
Bahmani Coins of Deccan: A Study 6-10
3 NIDHI KATTI
Rani Channamma University, Belgavi
THE ROLE OF JODHA BAI IN THE MUGHAL DAINESTY 11-16
4 Prof. Amruta Dinde
Kamala College, Kolhapur
THANJAVUR PAINTING: A CLASSICAL SOUTH INDIAN STYLE 17-    19
5 Dr. R. V. Chitaguppi
JSS Banashankari Arts, Commerce &  S.K.Gubbi Science College Vidyagiri Dharwad
KALBAURGI The Cradle of South India Muslim Architecture 20-25
6 Ms. Jyoti .T. Yaligar
Karnatak University, Dharwad    
Ms. Roopa . T. Yaligar
Karnatak University, Dharwad
Study of Vijaynagars Temple Architecture with reference to Balakrsna Temple 26-27
7 Ms. Siddhi Shah
Vivekanand College, Kolhapur
GLIMPSE ON MUGHAL PAINTINGS 28-30
8 Dr. M.V. JADHAV
Y.C.College, Halkarni, Tal-Chandgad
C~ptI iSavaajaI maharajaaMcyaa svarajyaatIla SaaihrI klaa 31-34
9 प्रा.रश्मी शिवाजी आडेकर
खरे -ढेरे -भोसले महाविद्यालय,गुहागर जि.- रत्नागिरी
दाभोळची – आयेशाबिबीची / शाही / माँसाहेब मशीद 35-39
10

कु.सोनाली खांडेकर

विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापूर
"सुफी तत्वज्ञान व भारतातील सुफी संप्रदायाचा विकास" 40-44
11 प्रा. पल्लवी रोहिदास मिरजकर
 श्रीमती अक्काताई रामगोंडा पाटील कन्या महाविद्यालय, इचलकरंजी
मुघलकालीन व्यक्तिचित्र : विशेष संदंर्भ अकबर आणि जहांगीर 45-51
12 Dr. Girish P. Vaghela
M. K. Bhavnagar University,
Bhavnagar, Gujrat
शत्रुंजय महातीर्थ का आदिश्वर मंदिर और चतुर्मुख प्रासाद 52-63
13 प्रा. उमाकांत आण्णाप्पा हत्तीकट
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर
डॉ. मंजुश्री घोरपडे
विवेकानंद कॉलेज कोल्हापूर (स्वायत्त)
मुघल व मुघालोत्तर काळातील संगीत कलेचा प्रवास 64-67
14  प्रा. डॉ. रविराज नामदेव कांबळे
कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय, पंढरपूर
मराठेकालीन कासेगाव परगण्यातील स्मारकांचा ऐतिहासिक दृष्टीकोनातून अभ्यास 68-71
15 सिध्दी सचिन बनछोडे
विवेकानंद कॉलेज,कोल्हापूर (स्वायत्त )
मध्ययुगीन स्थापत्यकलेचे प्रतिनिधित्व म्हणून मुघल स्थापत्याचा अभ्यास 72-75
16 लखन अभिमान गौडदाब
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.
पूर्व मध्यकालीन महाराष्ट्रातील स्थापत्य कलेचे नागरी परिप्रेक्ष्यातून अभ्यास 76-80
17 डॉ. एस. आर. कट्टीमनी
विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापूर (स्वायत्त)
लेखनशास्त्रीय दृष्टिकोनातून मध्ययुगीन सुलतान कालीन वास्तूंचा तौलनिक अभ्यास 81-87
18 श्री अमोल नारायण गोटे    
मु.पो. माढा, ता.माढा, जिल्हा सोलापुर                                                                                                                                             
तेर येथील मंदिर स्थापत्यात मध्ययुगीन कालखंडात झालेले जतनकाम. 88-95
19 श्री शशांक रामचंद्र चोथे
इतिहास अधिविभाग
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर
खिद्रापूरच्या कोपेश्वर मंदिरावरील वाद्य वादक सुरसुंदरींची शिल्पे 96-98
20 प्रा. डॉ. विलास भानुदास बंडगर.
उमा शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय बी. एड. पंढरपूर
मध्ययुगीन कालखंडातील कला आणि वास्तुकला यांच्या आशय समृद्धीसाठी डिजिटल तंत्रस्नेही उपक्रम राबवणे व परिणामकारकता तपासणे 99-103
21  Dr. Mahadeo Vishnu Mate
College of Education, Barshi
DEVELOPMENT OF AWARENESS AMONG B.ED. STUDENT-TEACHERS ABOUT PERFORMING ARTS IN MEDIEVAL INDIA 104-106