Issue

  March Special Issue | 2022   Cover Page
Current Issue
Sr. No. Title of Article Author Name Page No.  
1 छत्तीसगढ़ के विमुक्त अनुसूचित जाति नट एवं उनके खेल -तमाशाकानृजातिवृतांतात्मकअध्ययन हेमन्त कुमार
डॉ . जितेन्द्र कुमार प्रेमी
1-7
2 विमुक्त एवं घुमंतु जन समुदाय दशा एवं दिशा डॉ. आरिफ महात 8-12
3 भारतीय घुमंतू बंजारा समुदाय : समाजऔरसांस्कृतिकपरंपराओंकेपरिप्रेक्ष्यमें डॉ. शाहीन अजाज जमादार 13-16
4 विमुक्त एिंघुमंतूजनजावतयों की अिधारणा एिंस्िरुप व्यंकट धारासुरे 17-19
5 विमुक्त घुमंतु समुदाय का अतित एवं वर्तमान दशा- दिशा प्रा. युवराज  सुभाष जाधव 20-24
6 “विमुक्तयाघुमन्तूसमुदाय : समाजएवंसंस्कृतिकेसन्दर्भमें” शेषांक चौधरी 25-29
7 मराठी लोक -संस्कृति के प्रचार-प्रसार में घुमंतू जातियों का योगदान संतोष वसंत कांबले
पूनम शर्मा
30-33
8 विमुक्त घुमंतू नारियों की दशा और दिशा प्रा .डॉ.संदिपतानाजीकदम 34-37
9 भारतीय साहित्य में विमुक्त और घुमंतू जनजातियों पर आधारित उपन्यासों का अध्ययन कु. सुषमा बाळाराम खोत 38-41
10 Literature of Deprived Classes Dr. Kalyan Shidram Kokane 42-44
11 महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्त पाथरवट जमातीचे सामाजिक जीवन उज्वला समाधान डांगे 45-49
12 भटक्या विमुक्त जाती जमाती : स्वरूपआणिव्याप्ती केशरचंद नारायण राठोड 50-54
13 महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्त जमातीचे सामाजिक जीवन डॉ. मंगेश भावराव पाटील 55-60
14 गोपाळ समाजजीवन ललिता मानसिंग गोपाळ 61-64
15 ‘वळंबा’ आत्मकथन : सामाजिकता वीणा रमेश गुलदेवकर 65-67
16 लमाणांच्या आर्त वेदनांचे स्पंदन :लदनी श्री .  गौरीशंकरदत्तात्रयखोबरे 68-71
17 “शिक्षणमहर्षी डॉ. बापूजी साळुंखे यांचे विचार व कार्य आणि भटक्या विमुक्त जाती–जमाती” सौ. शेख शबाना.एम.
प्रा. सचिन बबन साळवे
72-75
18 उपन्यास ‘अल्माकबूतरी’ : कबूतरा समाज का ताना – बाना डॉ . सरोजपाटील 76-79
19 भटक्या समाजातील स्त्रियांची आत्मकथने डॉ .  सर्जेरावपद्माकर 80-87
20 छप्परबंद समाजाची सामाजिक स्थिती डॉ.मनिषा विनायक शिरोडकर 88-92
21 भटक्या विमुक्त जाती-जमातीच्या आत्मकथनांमधील सामाजिकता शितल संग्राम सालवाडगी 93-98
22 आदिवासी  जमातीचे  सामाजिक  जीवन डॉ.ज्योती रामराव रामोड 99-101
23 “भटक्या विमुक्त जमातीची क्षेत्रीय पहाणी” डॉ. घाडगे डी. के. 102-105
24 “बंजारा समाजाचे सामाजिक जीवन” प्रा. आर्या सुनील कुलकर्णी 106-109
25 स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी आणि उपेक्षित वंचित घटक प्रा. डॉ. विजय माने 110-115
26 ‘निलोफर’ उपन्यास में चित्रित विमुक्त और घुमन्तू जनजातिय परिवार डॉ .कल्पनापाटोळे 116-118
27 खानाबदोश नटों के जीवन का यथार्थ दस्तावेज :शैलूष डॉ.मालोजी अर्जुन जगताप 119-121
28 गोहुअन (उपन्‍यास) औरआदिवासीस्‍त्रीकाविद्रोह डॉ . इबरारखान 122-125
29 “घुमंतू जनजाति का दहकता दस्तावेज : पराया” डॉ.गायकवाड शितल माधवराव 126-129
30 विमुक्त घुमंतू समुदाय का जीवन दर्शन डॉ विश्वनाथ किशन भालेराव 130-134
31 घुमंतू बंजारा समाज की संस्कृति प्रा. डॉ. महावीर रामजी हाके 135-137
32 विमुक्त और घुमंतू जन समुदाय की दशा और दिशा डॉ. शिंदे मालती धौंडोपन्त 138-145
33 भारतीय साहित्य में विमुक्त घुमंतू समुदाय जीवन डॉ . संतोषबबनरावमाने. 146-148
34 नंदीवाला समाज की बोली का अध्ययन डॉ . सविताकृष्णातपाटील 149-151
35 ‘उपेक्षित विमुक्त -घुमंतू समुदाय की दास्तान हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में’ डॉ.सूर्यकांत शिंदे 152-155
36 विमुक्त और घुमंतू जन समुदाय: दशा और दिशा (‘उचक्का’ आत्मकथा के संदर्भ में) सुभाष विष्णु बामणेकर 156-159
37 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और घुमंतू समुदाय अनिल विठ्ठल मकर 160-162
38 " 'उचक्का' आत्मकथा में चित्रित जनजातीय समस्याएँ " प्राजक्ता अंकुश रेणुसे 163-165
39 वंचितों ,घुमन्तु आदिवासी जनजाति का साहित्य : एक विवेचन प्रा . अमलपुरे  सूर्यकांत विश्वनाथ 166-168
40 विमुक्त एवं घुमंतू समुदाय : अवधारणा एवं स्वरूप डॉ. निशाराणी महादेव देसाई 169-171
41 मराठी घुमंतू समुदाय के गीतों द्वारा प्रबोधन पूनम शर्मा
संतोष वसंत कांबले
172-175
42 भटक्या - विमुक्तांची आत्मकथने डॉ. आर. के. शानेदिवाण 176-179
43 घुमंतू की वर्तमान दशा और दिशा प्रा.डॉ. अशोक तुकाराम जाधव 180-183
44 ‘चानी’ चित्रपटातून साकारलेली वारली जमातीचे जीवनदर्शन
डॉ. कविता अ. गगराणी
कु. नम्रता देविदास ढाळे
184-188
45 मराठी साहित्यातील भटक्या विमुक्तांची पृथगात्मकता : शंकरराव खरातांच्या संदर्भात डॉ. चंद्रशेखर मधुकर भारती 189-191
46 शौक से नहीं, विवशता से घूमती है घुमंतू जनजातियाँ डॉ. दीपक रामा तुपे 192-195
47 भटक्या विमुक्त जमातीच्या समस्या:- एक समाजशास्त्रीय अभ्यास प्रा.हरिश्चंद्र व्यंकटराव चामे 196-199
48 ''भटक्या विमुक्तांची चळवळ बाळकृष्ण रेणके 200-202
49 भटक्या- विमुक्त जमातींची संस्कृती (बेरड, वैदू, बंजारा) प्रा. प्रियांका अशोक कुंभार 203-207
50 महाराष्ट्र के विमुक्त घुमंतू की पहचान सूर्यकांत भगवान भिसे 208-210
51 कबूतरा आदिवासी जाति की यथार्थ दासता : अल्मा कबूतरी (उपन्यास) श्री नीलेश जाधव 211-213
52 भटक्या विमुक्त जाती-जमातीचे सामाजिक जीवन चित्रण (निवडक साहित्यकृतींच्याआणिअनुषंगाने) डॉ शर्मीला बाळासाहेब घाटगे 214-217
53 ‘घुमन्तु जनजातियों में बंजारा जनजातिका सामाजिक एवं अभिक्षेत्रिय अध्ययन ’ डॉ. संदीप मसराम 218-220
54 भारत के घुमंतू नारियों का जीवन डॉ . युवराजमाने
देवनाथ कडेल
221-223
55 मराठी कादंबरीत चित्रित भटक्या - विमुक्त जमातींचे सामाजिक जीवन डॉ . स्वप्निलबुचडे 224-230
56 स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये आदिवासी भटक्या जमातींचा सहभाग   प्रा. अश्विनी रामचंद्र खवळे 231-233
57 नाथपंथी डवरी गोसावी’ जमातीचे प्रतिनिधित्व करणारी 'देशोधडी डॉ. पल्लवी कोडक 234-240
58 Unheard Voice of Subaltern in Kishore Shantabai Kale’s Against All Odds डॉ. कविता तिवडे
डॉ. सलमा मणेर
241-246
59 Nomadic Tribes and Deprived Castes: A Social Perspective माधुरी पवार 247-250
60 Akhila, a Nomad: Exploring the Element of Nomadism in Anita Nair’s Ladies Coupe सुप्रिया पाटील
डॉ. श्रुती जोशी
251-256
61 मराठी साहित्य मे घुमंतू जनसमुदाय प्रा. हंबीरराव चौगले 257-259
62 घुमन्‍तू जनजातियों का सांस्‍कृतिक दर्शन नीता देशभ्रतार 260-264