current issue

 

VOL. VI, NO. II, JAN., 2023

Current Issue
 
Sr. No Title Name Page No.  
  Index    
1

लोकशाही प्रकारांचा तुलनात्मक अभ्यास

अशोक किसन वाकडे 1-8
2

भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य

प्रा. रफिक नदाफ 9-12
3

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 , उच्च शिक्षण आणि विद्यार्थी

डॉ. पांडुरंग बाळकृष्ण पाटील 13-28
4

Reform in Education Sector and Indian Democracy

S. G. Patil
N. A. Patel
Dr. V. P. Shikhare
29-37
5

भारतीय लोकशाही राजकीय व्यवस्था - एक आढावा

प्रा. वर्षा मुरलीधर पोतदार 38-44
6

आदिवासी विमर्श - स्वरुप

प्रा. डॉ. हणमंत महादेव सोहनी 45-48
7

आदिवासी समाज एक चिंतन

प्रा.सौ. सुखदा सदाशिव हाटवळ 49-52
8

Ecology in Philip Larkin’s Poetry

Dr. Kavita Tiwade
Dr. Salama Isak Maner
53-59
9

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020, उच्च शिक्षण आणि प्राध्यापक:एक अभ्यास

डॉ. पांडुरंग बाळकृष्ण पाटील 60-68
10

क्रांतिवीर दत्ताजीराव पाटील (तात्या) का स्वातंत्रता के लिए योगदान

प्रा.डॉ.सौ.वाघ शकुंतला प्रताप 69-71
11

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सामाजिक लोकशाही

डॉ. अवधूत बाबासो टिपूगडे 72-74
12

जंगल के दावेदार' उपन्यास में लोकनायक बिरसा मुंडा के आदिवासी संघर्ष गाथा

रूपाली संभाजी पाटिल 75-79